Kaarli kooli annetuskeskkonna kujundus

KLIENT: Kaarli kool

Kaarli Kool on kristlikule maailmavaatele toetuv erakool. Kaarli kooli lastele hakkavad ruumid kitsaks jääma.

Selle tarbeks on Kaarli Kool loonud annetuskeskkonna, mille kaudu saab kooli ehitamisele õla alla panna igaüks. Samuti on lehel võimalik jälgida ehituseks vajamineva summa täituvust. Selle tarbeks oleme kujundanud 3D maja, millelt on näha, et piltlikult öeldes on kogu vajaminevast summast suurem osa koos ning 2D maja otsaseina, mille erinevaid värviblokke saab toetada.

Reply

Saada
kiri!